Naše společnost dbá na striktním dodržování bezpečnostních pravidel. Všechny bezpečnostní technologie udržujeme vždy aktuální. Naši administrátoři nemají k Vašim datům (ať už jde o servery nebo přenosová data) žádný přístup. Jedinou vyjímkou je, když si objednáte práci našich administrátorů a přístup dovnitř Vašeho serveru jim povolíte (typicky jde o dočasný import SSH klíče). Naše firemní politika neumožňuje špehování zevnitř ani třetím stranám. Platby za naše služby lze navíc provádět i pomocí elektronických měn (typicky např. Bitcoin, Monero, apod.). Přístup do Vašich serverů nezabepečenou metodou není možný do doby, dokud takový sami neumožníte zevnitř serveru.

cs_CZ
en_US cs_CZ